Skriv här det du söker efter!

Disputation i programvaruproduktion, datateknik

Disputation i programvaruproduktion, datateknik

Tid

mån 7.12.2020 13.15–17.00

MSc Tanwir Ahmad disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i programvaruproduktion, datateknik har titeln Performance Exploration and Testing of Web-based Software Systems.

Opponent är Senior Researcher Mehrdad Saadatmand, RISE – Research Institutes of Sweden, Sverige, och kustos är docent Dragos Truscan, Åbo Akademi.

 

Alla evenemang