Skriv här det du söker efter!

Disputation i praktisk teologi

Disputation i praktisk teologi

ED, TM Lise-Lotte Hellöre disputerar i praktisk teologi med avhandlingen I det fördolda. Om diakoni och värdeskapande i brytningstider.

Opponent är lektor, docent Jakob Egeris Thorsen, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark och kustos är professor Cecilia Nahnfeldt, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.