Skriv här det du söker efter!

Disputation i praktisk teologi

Disputation i praktisk teologi

Tid

fre 11.9.2020 14.15–18.00

TK Caroline Edlund disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i praktisk teologi har titeln När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.

Som opponenter fungerar TD, docent Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkans enhet for forskning och analys, Sverige och ED, docent Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet, Sverige, och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Alla evenemang