Skriv här det du söker efter!

Disputation i pedagogik

Disputation i pedagogik

FM Camilla Rosvall disputerar i pedagogik med avhandlingen ”Tänk före du skriver” Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska.

Opponent är professor emerita Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet och kustos är professor Siv Björklund, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.