Skriv här det du söker efter!

Disputation i pappersförädling

Disputation i pappersförädling

M.Sc. (Tech.) Diosángeles Soto Véliz disputerar i pappersförädling med avhandlingen Printable cell growth platform for the assessment of biomaterial–cell interactions.

Opponent är professor Elena Martínez Fraiz, Institute for Bioengineering of Catalonia, Spanien och kustos är professor Martti Toivakka, Åbo Akademi.