Skriv här det du söker efter!

Disputation i oorganisk kemi

Disputation i oorganisk kemi

DI Hanna Kinnunen disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i oorganisk kemi har titeln The role and corrosivity of lead in recycled wood combustion.

Opponent är professor Franz Winter, Technische Universität Wien, Österrike och kustos är professor Leena Hupa, Åbo Akademi.

Alla evenemang