Disputation i offentlig rätt

ED, PL Alfred Streng disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i offentlig rätt har titeln Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.

Opponent är professor Lasse Lehtonen, Helsingfors universitet och kustos är professor Markku Suksi, Åbo Akademi.

 

Alla evenemang