Skriv här det du söker efter!

Disputation i offentlig rätt

Disputation i offentlig rätt

PM Anna Barlow disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i offentlig rätt har titeln The Machinery of Legal Aid – A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries.

Opponent är professor emeritus Jon T. Johnsen, Oslo universitet, Norge och kustos är professor Markku Suksi, Åbo Akademi.

Alla evenemang