Skriv här det du söker efter!

Disputation i offentlig förvaltning

Disputation i offentlig förvaltning

Tid

fre 4.2.2022 13.15–17.00

PM Emily Sundqvist disputerar i offentlig förvaltning med avhandlingen Vem styr regionutvecklingen? Om förutsättningar för regionalpolitiskt ledarskap i de nordiska länderna.

Opponent är docent Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan, Sverige och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi.

Disputationen kan följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.

Alla evenemang