Skriv här det du söker efter!

Disputation i offentlig förvaltning

Disputation i offentlig förvaltning

PM Anna Westin disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i offentlig förvaltning har titeln Egenmakt och välfärdens praktik – En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.

Opponent är professor Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi.

Alla evenemang