Skriv här det du söker efter!

Disputation i offentlig förvaltning

Disputation i offentlig förvaltning

PM Sam Grönholm disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i offentlig förvaltning har titeln Governing the Baltic Sea – A study of the functionality of contemporary environmental governance.

Opponent är professor Katarina Eckerberg, Umeå universitet, Sverige och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi.

Alla evenemang