Disputation i nordisk historia

Disputation i nordisk historia

FM Ulf Sundberg disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nordisk historia har titeln Swedish Defensive Fortress Warfare in the Great Northern War 1702–1710.

Opponent är docent, arkivråd Björn Asker, Riksarkivet, Sverige och kustos är professor emeritus Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Alla evenemang