Skriv här det du söker efter!

Disputation i nordisk historia

Disputation i nordisk historia

FM Anna-Stina Hägglund disputerar i nordisk historia med avhandlingen Birgittine landscapes: Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410–1530.

Opponent är professor Emilia Jamroziak, University of Leeds, Storbritannien och kustos är professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi.