Skriv här det du söker efter!

Disputation i nordisk historia

Disputation i nordisk historia

FM Andreas Granberg disputerar i nordisk historia med avhandlingen Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia: Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005.

Opponent är professor Jan Löfström, Åbo universitet och kustos är docent, akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi.