Skriv här det du söker efter!

Disputation i nordisk historia

Disputation i nordisk historia

Tid

fre 4.9.2020 13.15–17.00

FM Robert Louhimies disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nordisk historia har titeln Mellan Mercurius och Mars: Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914–1974.

Opponent är professor Martin Hårdstedt Umeå universitet, Sverige, och kustos är professor emeritus Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Alla evenemang