Skriv här det du söker efter!

Disputation i nordisk folkloristik

Disputation i nordisk folkloristik

Tid

fre 4.9.2020 13.15–17.00

FM Catarina Harjunen disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nordisk folkloristik har titeln Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och väsen i finlandssvenska folksägner.

Opponent är docent, lektor Maria Bäckman, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är biträdande professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

 

Alla evenemang