Skriv här det du söker efter!

Disputation i nordisk folkloristik

Disputation i nordisk folkloristik

FM Karin Sandell disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nordisk folkloristik har titeln Parasiter och ”bättre folk”. Affekt i näthat mot det svenska i Finland.

Opponent är docent, universitetslektor Tuija Saresma, Jyväskylä universitet och kustos är professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

Alla evenemang