Disputation i nordisk etnologi

Disputation i nordisk etnologi

FL Niklas Huldén disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nordisk etnologi har titeln Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900.

Opponent är docent Anders Perlinge, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige och kustos är professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi.

Alla evenemang