Skriv här det du söker efter!

Disputation i nationalekonomi

Disputation i nationalekonomi

Tid

fre 24.4.2020 12.15–16.00

PM Angela Djupsjöbacka disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i nationalekonomi har titeln Human Capital – Formation, Maintenance and Transmission.

Opponent är biträdande professor Anders Böhlmark, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Eva Österbacka, Åbo Akademi.

Alla evenemang