Skriv här det du söker efter!

Disputation i musikvetenskap

Disputation i musikvetenskap

FM Ros-Mari Djupsund disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i musikvetenskap har titeln ”Hur härligt sången klingar”. Identitet, gemenskap, och utanförskap i finlandssvensk sång.

Opponent är professor emeritus Gunnar Ternhag, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Alla evenemang