Skriv här det du söker efter!

Disputation i musikvetenskap

Disputation i musikvetenskap

FM Fredrik Erlandsson disputerar i musikvetenskap med avhandlingen What Is the Basic Rule of Outside? The Construction of a Jazz Improvisation Concept in On-line Environments.

Opponenter är professor Markus Mantere, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och professor Heikki Uimonen, Östra Finlands universitet; kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.