Disputation i miljö- och marinbiologi

Disputation i miljö- och marinbiologi

M.Sc. Anna Papadopoulou disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i miljö- och marinbiologi har titeln Flavobacterium psychrophilum adhesion and biofilm formation.

Opponent är professor Annemie Decostere, Ghent University, Belgien och kustos är professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Alla evenemang