Skriv här det du söker efter!

Disputation i miljö- och marinbiologi

Disputation i miljö- och marinbiologi

M.Sc. Bertille Mohring disputerar i miljö- och marinbiologi med avhandlingen Breeding during a predation regime shift: behavioural and physiological responses of female common eiders facing the recovery of their native predator.

Opponenter är professor Jon Brommer, Åbo universitet och biträdande professor Suvi Ruuskanen, Jyväskylä universitet, kustos är professor Kai Lindström, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.