Skriv här det du söker efter!

Disputation i miljö- och marinbiologi

Disputation i miljö- och marinbiologi

Tid

fre 18.12.2020 10.15–14.00

M.Sc. Lukas Meysick disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i miljö- och marinbiologi har titeln Facilitation and feedbacks in seagrass communities: testing the role and context-dependency of ecosystem engineers.

Opponent är Associate Professor Melanie Bishop, Macquarie University, Sydney, Australien, och kustos är biträdande professor Christoffer Boström, Åbo Akademi.

Alla evenemang