Skriv här det du söker efter!

Disputation i miljö- och marinbiologi

Disputation i miljö- och marinbiologi

FM Heidi Herlevi disputerar i miljö- och marinbiologi med avhandlingen Implications of the Integrations of a Non-Native Fish into Coastal Communities.

Opponent är FD, forskare Ulf Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige och kustos är professor Christian Pansch-Hattich, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.