Skriv här det du söker efter!

Disputation i matematik

Disputation i matematik

Tid

fre 11.12.2020 13.15–17.00

FM Niklas Wikman disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i matematik har titeln Hilbert matrix, Volterra and weighted composition operators on Banach spaces of analytic functions.

Opponent är docent Hans-Olav-Tylli, Helsingfors universitet, och kustos är professor Mikael Lindström, Åbo Akademi.

Alla evenemang