Skriv här det du söker efter!

Disputation i matematik

Disputation i matematik

Tid

fre 11.9.2020 12.15–16.00

FM David Stenlund disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i matematik har titeln Hitting times in urn models and occupation times in one-dimensional diffusion models.

Opponent är professor Sören Christensen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland, och kustos är professor emeritus Paavo Salminen, Åbo Akademi.

Alla evenemang