Skriv här det du söker efter!

Disputation i logopedi

Disputation i logopedi

FM Annette Nylund disputerar i logopedi med avhandlingen Factors in the child’s growing environment influencing early vocabulary development.

Opponent är professor Christina Samuelsson, Karolinska Institutet, Sverige och kustos är professor Viveka Lyberg Åhlander, Åbo Akademi.