Skriv här det du söker efter!

Disputation i logopedi

Disputation i logopedi

PeL Ann-Christina Kjeldsen disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Avhandlingen i logopedi har titeln The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9.

Opponent är professor Finn Egil Tønnessen, Universitetet i Stavanger, Norge och kustos är professor emeritus Pekka Niemi, Åbo Akademi.

Alla evenemang