Disputation i litteraturvetenskap

Disputation i litteraturvetenskap

FM Olga Engfelt disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i litteraturvetenskap har titeln Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten.

Opponent är professor Helena Bodin, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor Claes Ahlund, Åbo Akademi.

Alla evenemang