Skriv här det du söker efter!

Disputation i kyrkohistoria

Disputation i kyrkohistoria

PeM Brita Jern disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i kyrkohistoria har titeln Så länge hemmafronten håller”. Ett studium av understödjarkåren för Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete i Kenya åren 1963–2000.

Opponent är professor emeritus Ruth Franzén, Uppsala Universitet, Sverige och kustos är professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Alla evenemang