Skriv här det du söker efter!

Disputation i kyrkohistoria

Disputation i kyrkohistoria

TM Niklas Antonsson disputerar i kyrkohistoria med avhandlingen För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran. Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770.

Opponent är docent, universitetslektor David Gudmundsson, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor emeritus Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.