Disputation i konstvetenskap

Disputation i konstvetenskap

FM Eva Johansson disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i konstvetenskap har titeln Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.

Opponent är universitetslektor, docent Renja Suominen-Kokkonen, Helsingfors universitet och kustos är forskningsledare, docent Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

Alla evenemang