Disputation i kemi

Disputation i kemi

FM Axel Meierjohann disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen i kemi har titeln Application of LC-MS/MS for environmental analysis.

Opponent är forskare, doktor Johan Eriksson, Stockholms universitet, Sverige och kustos är professor emeritus Leif Kronberg, Åbo Akademi.

Alla evenemang