Skriv här det du söker efter!

Disputation i internationell marknadsföring

Disputation i internationell marknadsföring

EM Carolina Stubb disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i internationell marknadsföring har titeln The Gray Zone in Marketing – Consumer responses to influencer marketing.

Opponent är professor Sara Rosengren, Stockholm School of Economics, Sverige och kustos är professor Malin Brännback, Åbo Akademi.

Alla evenemang