Skriv här det du söker efter!

Disputation i internationell marknadsföring

Disputation i internationell marknadsföring

EM Maria Hokkinen disputerar i internationell marknadsföring med avhandlingen Refugee consumers navigating long-term liminality: An agentic perspective on integration in Finland.

Opponent är biträdande professor Pia Polsa, Hanken (Svenska handelshögskolan i Helsingfors) och kustos är professor Wilhelm Barner-Rasmussen, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Anvisningar för att följa disputationen på distans.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.