Skriv här det du söker efter!

Disputation i internationell marknadsföring

Disputation i internationell marknadsföring

M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Olga Dziubaniuk disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i internationell marknadsföring har titeln Business Ethics in International Business Contexts – A Constructivist Approach with a Focus on Values.

Opponent är professor Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken (Svenska handelshögskolan i Helsingfors) och kustos är professor emeritus Jan-Åke Törnroos, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Alla evenemang