Disputation i informationssystem

Disputation i informationssystem

EM Magnus Westerlund disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i informationssystem har titeln A study of EU data protection regulation and appropriate security for digital services and platforms.

Opponent är professor emerita Louise Yngström Valdre, Stockholms universitet, Sverige och kustos är docent Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Alla evenemang