Disputation i industriell ekonomi

FM Hanna Luotola disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i industriell ekonomi har titeln Designing Industrial Solutions in Value-Based Selling: Managing Uncertainty and Solving Wicked Problems of Customer Need.

Opponent är professor James G. Conley, Northwestern University Kellogg School of Management, USA och kustos är docent Magnus Gustafsson, Åbo Akademi.

Alla evenemang