Skriv här det du söker efter!

Disputation i gammaltestamentlig exegetik

Disputation i gammaltestamentlig exegetik

Tid

fre 11.9.2020 13.15–17.00

TM Stefan Green disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i gammaltestamentlig exegetik har titeln Towards Apocalypticism: A Thematic analysis of Isaiah 65-66L.

Opponent är professor Lena-Sofia Tiemeyer, Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Sverige, och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

 

Alla evenemang