Disputation i fysikalisk kemi

Disputation i fysikalisk kemi

DI Björn Törngren disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i fysikalisk kemi har titeln Development and application of plasmonic materials for dye- and polymer-sensitized solar cells.

Opponent är professor Paul R. Berger, The Ohio State University, USA och kustos är akademilektor Jan-Henrik Smått, Åbo Akademi.

Alla evenemang