Skriv här det du söker efter!

Disputation i fysikalisk kemi

Disputation i fysikalisk kemi

FM Anna Fogde disputerar i fysikalisk kemi med avhandlingen Utilizing κ-carrageenan hydrogels in teaching, outreach and chemical gardens.

Opponent är biträdande professor Jitka Čejková, University of Chemistry and Technology Prague, Tjeckien och kustos är docent Thomas Sandberg, Åbo Akademi.