Skriv här det du söker efter!

Disputation i fysikalisk kemi

Disputation i fysikalisk kemi

Tid

tor 6.8.2020 13.15–17.00

M.Sc. Muhammad Talha Masood disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i fysikalisk kemi har titeln Solution-Processable Compact and Mesoporous Titanium Dioxide Thin Films as Electron-Selective Layers for Perovskite Solar Cells.

Opponent är professor Kati Miettunen, Åbo universitet, och kustos är docent Jan-Henrik Smått, Åbo Akademi.

Alla evenemang