Disputation i fysik

Disputation i fysik

FM Oskar Sandberg disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i fysik har titeln Charge collection in thin-film devices based on low-mobility semiconductors. Theory, simulation, and applications to organic solar cells.

Opponent är professor Moritz Riede, University of Oxford, Storbritannien och kustos är professor Ronald Österbacka, Åbo Akademi.

Alla evenemang