Disputation i fysik

Disputation i fysik

FM Johanna Grönqvist disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i fysik har titeln Strong Coulomb Coupling in Graphene – Microscopic theory of a many-body ground state and its excitations.

Opponent är professor Mikael Fogelström, Chalmers tekniska högskola, Sverige och kustos är professor Markus Lindberg, Åbo Akademi.

Alla evenemang