Skriv här det du söker efter!

Disputation i folkrätt

Disputation i folkrätt

M. Soc.Sc., LL.M. Olena Sihvo disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i folkrätt har titeln The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.

Opponent är professor Christina Binder, University of the German Federal Armed Forces Munich, Tyskland och kustos är professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Alla evenemang