Skriv här det du söker efter!

Disputation i filosofi

Disputation i filosofi

FL Åsa Slotte disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i filosofi har titeln Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.

Opponent är professor Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo, Norge och kustos är professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi.

Alla evenemang