Skriv här det du söker efter!

Disputation i engelska språket och litteraturen

Disputation i engelska språket och litteraturen

FM Petter Skult disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i engelska språket och litteraturen har titeln The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction.

Opponent är professor Adam C. Roberts, University of London, Storbritannien och kustos är professor Anthony Johnson, Åbo Akademi.

Alla evenemang