Skriv här det du söker efter!

Disputation i dogmatik

Disputation i dogmatik

Tid

fre 28.5.2021 13.15–17.00

TM Carola Envall disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i dogmatik har titeln Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.

Opponent är universitetslektor, docent Maria Essunger, Uppsala universitet, Sverige och kustos är docent, universitetslärare Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Alla evenemang