Skriv här det du söker efter!

Disputation i dogmatik

Disputation i dogmatik

Tid

fre 15.1.2021 13.15–17.00

TK Johannes Riuttala disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i dogmatik har titeln Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi.

Opponent är universitetslektor, docent Pekka Kärkkäinen Helsingfors universitet, och kustos är docent, universitetslärare Anni Maria Laato, Åbo Akademi.

Alla evenemang